Mathematics & Statistics Blog

 
 E BOOK
    งาน E BOOK ของนักศึกษา 
    
    วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563  ตอบ[0]  อ่าน[151] 
 

     การทดสอบความเป็นอิสระโดยใช้โปรแกรม Real Stat  ไฟล์เอกสารไม่อยู่ในระบบ

            การทดสอบความเป็นอิสระโดยใช้โปรแกรม Real Stat เข้าชมจากลิ้งค์ข้างล่าง

            http://www.math.cmru.ac.th/web56/ebook/group5/

    จำนวนผู้เข้าชม 151 ครั้ง ปรับปรุง วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563