Mathematics & Statistics Blog

 
 สถิติธุรกิจ
     
    
    วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560  ตอบ[0]  อ่าน[978] 
 

     เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 (สัดส่วน) 

            

            

    จำนวนผู้เข้าชม 978 ครั้ง ปรับปรุง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562