กิจกรรม

ค้นหา :  
 

17/1/2561

หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ได้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ณ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17/1/2561

ยินดีกับบัณฑิตภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติทุกๆท่านนะครับ พร้อมพี่บัณฑิตบอกประสบการณ์ให้รุ่นน้องต่อไป

16/5/2557

สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ

16/5/2557

เป็นกิจกรรมที่สานความสัมพันธ์อันดีต่อรุ่นพี่และรุ่นน้องให้ได้รับประโยชน์จากรุ่นพี่บัณฑิตที่จบไปทำงานทั้งหมด 14 รายการ 1 2