กิจกรรม

ค้นหา :  
 

28/3/2562

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเกมต่อสมการ A-Math ประเภททีม โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 5 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

28/3/2562

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรคณิตศาสตร์. วท.บ. และหลักสูตรสถิติประยุกต์. วท.บ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ.โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

18/1/2561

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ สามสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

17/1/2561

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ.โรงเรียนบ้านออน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

17/1/2561

หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ได้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ณ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17/1/2561

ยินดีกับบัณฑิตภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติทุกๆท่านนะครับ พร้อมพี่บัณฑิตบอกประสบการณ์ให้รุ่นน้องต่อไป

16/5/2557

สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ

16/5/2557

เป็นกิจกรรมที่สานความสัมพันธ์อันดีต่อรุ่นพี่และรุ่นน้องให้ได้รับประโยชน์จากรุ่นพี่บัณฑิตที่จบไปทำงานทั้งหมด 18 รายการ 1 2