กิจกรรม

>> นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 [ จำนวนภาพกิจกรรม ทั้งหมด 10 ภาพ ]  [ 28/3/2562 ]
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรคณิตศาสตร์. วท.บ. และหลักสูตรสถิติประยุกต์. วท.บ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ.โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  

ทั้งหมด 10 รายการ 1