กิจกรรม

>> นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรคณิตศาสตร์ เข้าการแข่งขันเกมต่อสมการ A-Math ประเภททีม โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 5 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 [ จำนวนภาพกิจกรรม ทั้งหมด 2 ภาพ ]  [ 28/3/2562 ]
 
นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเกมต่อสมการ A-Math ประเภททีม โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 5 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  

ทั้งหมด 2 รายการ 1