กิจกรรม

>> นักศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์และสถิติ ได้มาจัดกิจกรรมค่ายวันเด็กให้กับน้องๆที่โรงเรียนตระเวนตำรวจชายแดนบ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 11-12 มกราคม 2563
 [ จำนวนภาพกิจกรรม ทั้งหมด 9 ภาพ ]  [ 15/1/2563 ]
 
นักศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์และสถิติ ได้มาจัดกิจกรรมค่ายวันเด็กให้กับน้องๆที่โรงเรียนตระเวนตำรวจชายแดนบ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
  

ทั้งหมด 9 รายการ 1