กิจกรรม

>> ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 [ จำนวนภาพกิจกรรม ทั้งหมด 3 ภาพ ]  [ 8/6/2563 ]
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย
  

ทั้งหมด 3 รายการ 1