กิจกรรม

>> ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 [ จำนวนภาพกิจกรรม ทั้งหมด 2 ภาพ ]  [ 12/8/2563 ]
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย
  

ทั้งหมด 2 รายการ 1