กิจกรรม

>> จัดอบรมให้โรงเรียนและนักเรียนสามารถติดต่อผู้ประสานงานในแต่ละโครงการได้โดยตรง อบรมให้ฟรี จากภาควิชาฯ
 [ จำนวนภาพกิจกรรม ทั้งหมด 2 ภาพ ]  [ 21/10/2563 ]
 
โรงเรียนไหนสนใจอบรมให้นักเรียนสามารถติดต่อผู้ประสานงานในแต่ละโครงการได้โดยตรง อบรมฟรี https://www.facebook.com/math.stat.cmru
  

ทั้งหมด 2 รายการ 1