ข่าวสาร

ค้นหา :  
 

การแข่งขันเกมส์_180_IQ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 #รับสมัคร 16-31 กรกฏาคม 2561 #จำนวน_120_เท่านั้น

20/7/2561

คณะครุศาสตร์ มร.ชม. ได้จัดกิจกรรมงานวันครูเพื่อแสดงความเคารพบูชา เชิดชูเกียรติแห่งครูผู้ที่ได้แนะนำสั่งสอนศิษย์

17/1/2561

รายชื่อและกำหนดการอบรมหลักสูตร "เกมคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้" วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 คลิ๊กที่นี้ครับ----}

17/8/2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแช่งขัน 180 IQ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2/8/2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแช่งขัน 180 IQ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระดับประถมศึกษา

2/8/2560

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สถิติประยุกต์

18/4/2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปแกรม Microsoft Excel ในการพัฒนาการจัดการข้อมูลและวิจัย

18/4/2560

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนำเสนอวิชาการทางสถิติร่วมกับนักศึกษาสามสถาบัน จ.เชียงใหม่ ครั้งที่5

18/4/2560ทั้งหมด 24 รายการ 1 2 3