ข่าวสาร

ค้นหา :  
 

งานวันเด็กภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วท.บ. (คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์)

18/4/2560

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่ชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

18/4/2560

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 180 IQ ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ ( ตึก 27 ) ชั้น 3

16/8/2559

ขยายเวลาถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

8/10/2558

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เกมส์ 180 IQ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18/8/2558

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เกมส์ 180 IQ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18/8/2558

การแข่งขัน 180 IQ ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น

28/7/2558

เนื่องในโอกาศครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้มีการจัดงานกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ มีทั้งการจัดกิจกรรม ประชาสัมพัธ์เผยแพร่ผลงานและหลักสูตรต่าง ๆ

27/11/2557ทั้งหมด 24 รายการ 1 2 3