ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สถิติประยุกต์

        ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สถิติประยุกต์ 

        เรียนหลักสูตรสถิประยุกต์ จบแล้วได้ทำงานอะไร

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 759 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 12/8/2563
     การแข่งขันเกมส์_180_IQ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 20/7/2561
     ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแช่งขัน 180 IQ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2/8/2560
     ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแช่งขัน 180 IQ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระดับประถมศึกษา 2/8/2560
     วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 การแข่งขัน 180 IQ 12/7/2560