วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 การแข่งขัน 180 IQ

         การแข่งขัน 180 IQ 

         รายละเอียดสามารถดูได้จากไฟล์ข้อมูลดังแนบรูปไอคอน PDF ด้านบน

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 663 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โครงการจัดอบรมให้โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจ ฟรี 21/10/2563
     ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24/8/2563
     โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการปรับพื้นฐานการคำนวณนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/8/2563
     ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 12/8/2563
     การแข่งขันเกมส์_180_IQ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 20/7/2561