รายชื่อและกำหนดการอบรมหลักสูตร เกมคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560

        รายชื่อและกำหนดการอบรมหลักสูตร "เกมคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้" วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 คลิ๊กที่นี้ครับ----} 

        รายชื่อและกำหนดการอบรมหลักสูตร "เกมคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้" วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได่ที่ไอคอน PDF ด้านบน

 

จำนวนผู้เข้าชม 899 ครั้ง

กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

     งานวันครู ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 17/1/2561
     รายชื่อและกำหนดการอบรมหลักสูตร เกมคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 17/8/2560
     อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปแกรม Microsoft Excel ในการพัฒนาการจัดการข้อมูลและวิจัย 18/4/2560
     ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนำเสนอวิชาการทางสถิติร่วมกับนักศึกษาสามสถาบัน จ.เชียงใหม่ ครั้งที่5 18/4/2560
     งานวันเด็กภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วท.บ. (คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์) 18/4/2560