ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

        ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย 

        ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย แบ่งเป็นรองศาสตราจารย์ 2 ราย​ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย รายละเอียด ดังนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ สมมะณี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. อาจารย์จักรกริช ถ้ำแก้ว ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

 

  

จำนวนผู้เข้าชม 204 ครั้ง

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด

     ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 8/6/2563