ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

        ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย  

        ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย แบ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และ ชำนาญการ 1 ราย รายละเอียด ดังนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ดวงดาย ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ นายเจษฎา มีทรัพย์ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24/8/2563
     โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการปรับพื้นฐานการคำนวณนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/8/2563
     ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 12/8/2563
     การแข่งขันเกมส์_180_IQ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 20/7/2561
     ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแช่งขัน 180 IQ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2/8/2560