ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

        ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีกับหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

        ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดี กับหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี ต่อเนื่อง 3 ปี 😁

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24/8/2563
     โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการปรับพื้นฐานการคำนวณนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/8/2563
     ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 12/8/2563
     การแข่งขันเกมส์_180_IQ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 20/7/2561
     ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแช่งขัน 180 IQ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2/8/2560