นักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

        รายละเอียดผู้ได้รับรางวัล 

        นักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางสถิติ ซึงผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย ดังนี้ 1. นายธนชัย วิมาละ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ ระดับดีมาก 2. นางสาวสนทริยา อินตา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ ระดับดีมาก 3. นางสาวนิศาชม กันทะรัญ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ ระดับดี 4. นางสาวจารุวรรณ จิวหานัง กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ ระดับชมเชย 5. นางสาวนาตาชา มามะณี กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ ระดับชมเชย

 

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     นักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 24/3/2564
     Download ใบงานรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ GEN1401 ประจำปี 2563 11/11/2563
     Download ใบงานรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ GSCI1101 ประจำปี 2563 11/11/2563
     โครงการจัดอบรมให้โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจ ฟรี 21/10/2563
     ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24/8/2563